מתווה חיבורים לסגר – ועכשיו אסטרטגיית יציאה

תמונות מהאירוע

מהפייסבוק