פרטיות

תנאי פרטיות

שלום וברוך הבא לאתר www.chiburim.co.il, מפעיל האתר – עמותת מפגשים שיוצרים חיבורים (ע"ר 542555055) (להלן: "המפעיל" ו/או "העמותה" לפי ההקשר) מאשר גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתו והידוע בשמו "chiburim" וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר לרבות עמוד הפייסבוק של העמותה הנמצא בתת-שם המתחם  (להלן: "האתר") ו/או השירותים הניתנים ע"י העמותה (להלן: "שירותי העמותה")– הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר ובשירותי העמותה המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר ו/או בשירותי העמותה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר ובשירותי העמותה. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר ו/או בשירותי העמותה.

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

מדיניות פרטיות זו, מדגימה כיצד אנחנו משתמשים ושומרים על המידע שאתה מספק ומוסר לאתר chiburim.co.il (להלן: "האתר") ו/או לעמותה. כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.

 

3.1 אומנם אינך מחויב למסור לנו מידע מכח החוק. עם זאת, בכדי שיתאפשר לך להשתמש בשירותי העמותה לרבות השירות הניתן באתר, עלינו לקבל פרטי מידע לגביך. מדובר במידע כגון: שם מלא, גיל, מספרי טלפון, כתובות דואר ודואר אלקטרוני, מצב משפחתי, תמונה, מידע אישי לרבות תחביבים, תיאור מראה חיצוני, עיסוק, שירות צבאי, הרגלי עישון, הרגלי שתייה, הרגלי פעילות ספורטיבית, מוצא ויחס לדת, העדפות בחיפוש בני זוג, מצב בריאותי ונפשי, מידע רפואי, לרבות אך לא רק, אודות מגבלה פיזית נראית לעין ו/או מידע אודות התמודדות עם קושי נפשי ו/או רגשי ו/או חברתי ו/או תקשורתי.

3.2. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתר ו/או במסגרת היחסים שלך מול עובדי ומתנדבי העמותה (להלן: "צוות העמותה") אשר תפקידם ללוות את המשתמש באופן אישי במהלך תקופת קבלת השירותים מהעמותה.

3.3. המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל:

א.  מתן גישה למשתמש לשירותי העמותה הניתנים באמצעות האתר ומחוצה לו;

ב. עזר בידי צוות העמותה לזיהוי בני-זוג פוטנציאליים להכרות;

ג. שיפור שירות הלקוחות למשתמש.

ד. שליחת דו"חות, מיילים תקופתיים בדבר שירותים ו/או מוצרים של העמותה ושל שותפיה;

ה. עיבוד השירות שנעשה באמצעות האתר ומחוצה לו.

 

3.4. הגורמים בעמותה הנחשפים למידע ואופן החשיפה אליו:

א. עובדי העמותה: הצוות המנהל של העמותה, כולל בעלי תפקידים המתחזקים את מאגר המידע של העמותה, חשופים למלוא המידע אודות כל החברים הרשומים, באמצעות גישה ישירה למאגר המידע.

ב. מתנדבי העמותה: מתנדבי העמותה ברחבי הארץ חשופים למלוא המידע אך ורק אודות המשתמשים המלווים על ידם ואודות המשתמשים העולים בחיפושי ההתאמות שלהם, באמצעות מערכת התאמות ממוחשבת. הגישה למערכת ההתאמות הממוחשבת נעשית דרך האינטרנט, מוגנת ע"י סיסמה המתחלפת באופן תדיר. הקישור והסיסמה של המערכת נמסרים למתנדבים בלבד ולא עולים במנועי החיפוש. זיהוי המשתמשים במערכת לצורך הצגת פרטיהם מתבצע ע"פ כתובת האימייל שלהם (מזהה ייחודי) ולא באמצעות שמם המלא.

ג. משתמשים אחרים: המשתמשים באתר נחשפים לפרטים אודות משתמשים אחרים המוצעים להם להיכרות. פרטים אלו מוגבלים רק לאותם פרטים אשר המשתמשים מסכימים למסור אחד לשני במסגרת תנאי השימוש. הפרטים ו/או התמונות וכיוב' נמסרים בכתב או בעל פה ע"י המלווים המתנדבים באמצעות שיחה פנים אל פנים, שיחת טלפון או בהודעות טקסט באמצעות יישומים שונים (אתרים ו/או "אפליקציות" ו/או דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי תקשורת אחר) להעברת תכנים ו/או טקסטים ו/או תמונות . המידע נמסר באופן שמגן על פרטיות המשתמשים ככל הניתן.

3.5. אנחנו לא נעשה כל שימוש במידע שלא בהתאם למטרות ולאופנים שפורטו בסעיפים 3.3-3.4 ו/או בתנאי השימוש, לרבות מכירתו של המידע הנ"ל לצדדים שלישיים.

3.6. בנוסף, אתה מודע ומסכים לכך שאנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

3.7. כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך מתן השירות, תשמש למטרה הבלעדית של שליחה למשתמשים מידע ועדכונים רלוונטיים לשימוש שלך באתר האינטרנט, כמו גם לתקשורת עמך כמו גם למתן הודעות לגבי שירותים רלוונטים של השותפים שלנו.

3.8. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל הודעות דוא"ל עתידיות ו/או להסיר את המידע משרתי העמותה, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.

4.1.  אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

4.2.   אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

4.3.  התשלום לעמותה נעשה באמצעות צד שלישי. ככל הידוע לנו, כל העסקאות מועברות דרך פרוטוקול תקשורת מאובטח (SSL), אשר מצפין את המידע האישי לפני שהוא נשלח ונצפה על ידי אלה שיש להם זכויות גישה מיוחדת למערכות אלה והנדרשים לשמור על המידע האישי חסוי. יחד עם זאת, אנו לא יכולים להיות ערבים לבטיחות המידע שהינך מעביר תוך ביצוע התשלום.

4.4.  ככל שהינך מעוניין להימנע מביצוע תשלומים דרך צדדים שלישיים, ניתן לבצע את התשלום ישירות מול צוות העמותה בצ'ק או העברה בנקאית.

5.1. עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.

5.2.  אנו משתמשים בעוגיות כדי לפקח ולנתח נתונים על התנועה באתר וכדי לשמור את העדפות המשתמש לשימוש עתידי באתר. אנחנו עשויים ליצור קשר ולהתקשר חוזית עם ספקי שירותים כדי לסייע לנו להשתמש באתר ובתנועה בו בצורה יעילה יותר.

5.3. ספקים אלה לא מורשים לעשות כל שימוש במידע האישי שנאסף על ידינו למטרות אחרות, מלבד שיפור האתר.

5.4.  ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן. אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבאתר להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי.

6.1.  האתר עשוי להציע ו/או לכלול שירותים ו/או מוצרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. לצדדים אלה יש מדיניות פרטיות ותנאי שימוש משלהם.

6.2.  אנו לא יכולים לקחת ולא לוקחים אחריות בכל הקשור לפעילות, לשירותים ו/או למוצרים של צדדים שלישיים אלה.

השימוש באתר ובשירותי העמותה כפופים לתנאי השימוש באתר, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הוויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש באתר ו/או בשירותי העמותה אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש באתר ו/או בשירותי העמותה.

7.2. ניתן לעיין בתנאי השימוש של האתר ושירותי העמותה

 בעצם השימוש באתר ו/או בשירותי העמותה אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.

אנו יכולים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים.

בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר.

יצירת קשר